WAT GEBEURT ER IN DE MOSKEE?

De moslims gaan naar de moskee om te bidden. Dat is het allerbelangrijkste. Maar dat is niet het enige wat er in de moskee gebeurt. En voordat je kunt gaan bidden, moet je rein zijn. Rein is een ander woord voor schoon en zuiver. Je lichaam moet schoon zijn, maar ook je geest en je gedachten.Rituele wassing

Rituele wassing
Voordat je de moskee binnen gaat, moet je je wassen. Dat gebeurt op een bijzondere manier waarbij je alle stappen moet volgen. Daarom noemen we dat ook een rituele wassing.
Eerst zeg je de woorden Bismillahir-Rahmanir-Rahiem. Dat betekent: in de naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle.
Dan volgt de wassing:

- drie maal je handen wassen
- drie maal je mond spoelen en je tanden schoonmaken
- drie maal je neus wassen door een klein beetje water in en uit te snuiven
- drie maal je gezicht
- drie maal je armen tot de ellebogen
- je hoofd wassen vanaf je voorhoofd tot het eind van de haargrens en weer terug
- in een beweging ga je verder met het wassen van je oren
- dan met de rug van je hand je nek wassen
- als laatste was je drie maal je enkels en voeten

Bidden
Moslims bidden vijf keer per dag in de richting van Mekka. De vier belangrijkste houdingen tijdens het bidden zijn: staan, buigen, knielen en voorover op de grond liggen. Tussen de verschillende houdingen wordt steeds het begin van het gebed herhaald: ‘Allaho-Akbar’ (God is groot). De woorden van het gebed worden uitgesproken in een bepaald ritme. Moslims gaan vooral op vrijdag naar de moskee om te bidden. Ook op feestdagen gaan ze naar de moskee.
Bij het bidden gebruiken de moslims vaak een gebedsmatje en een gebedsketting.

Koran
In de moskee wordt ook geleerd uit de koran en de voorganger, de imam houdt vaak een preek, waar de mensen naar luisteren.

Naast de moskee
Bij of aan de moskee zijn vaak verschillende ruimtes gebouwd die gebruikt kunnen worden als school, als plek om te vergaderen of gewoon als een plek om elkaar te ontmoeten waar je samen wat kunt eten en drinken.

Meer weten:

© Missio Nederland 2013
Voor deze tekst is gebruik gemaakt van ‘Met hart en ziel’, een uitgave van Missio.