WAT ZIE JE IN DE KERK?

Christenen komen bij elkaar in een kerk, om te bidden en te zingen en de eucharistie (bij katholieken) of het avondmaal (bij protestanten) te vieren.
Een kerk is meestal een groot, opvallend gebouw. Soms is er een toren aan vast gebouwd, soms staat de toren los naast de kerk. De klok die in de toren hangt wordt geluid om mensen er aan te herinneren dat de kerkdienst gaat beginnen.

In een kerk is veel te zien. Maar niet elke kerk is hetzelfde. Zo vind je in protestantse kerken bijvoorbeeld geen Mariabeeld, maar in katholieke kerken wel.Wijwatervat

Wijwatervat
Bij de ingang van katholieke kerken is vaak een wijwatervat te vinden. Als de mensen de kerk binnen komen, dompelen ze daar even hun vingers in en maken een kruisteken. Water maakt schoon. De mensen groeten als het ware God: ‘Heer, hier ben ik’ of ‘Zegen mij, geef mij kracht’.

Kerkbanken
In een kerk staan banken of stoelen waarop de mensen tijdens de dienst zitten. Heel vroeger stonden de mensen, later namen ze soms hun eigen stoel mee. Meestal staan de banken in rijen achter elkaar. Maar soms ook staan de banken in een kring.

Maria met kindGlas-in-loodramenPaaskaars
Veel kerken hebben glas-in-loodramen of gebrandschilderde ramen. Die ramen laten allerlei mensen en afbeeldingen zien. Ze beelden vaak verhalen uit. Verhalen uit de bijbel of verhalen over heiligen. Ook zijn er ramen waarin christelijke symbolen te zien zijn, bijvoorbeeld een duif of een kruis.

Heiligenbeelden en Mariabeeld
Beelden vind je wel in katholieke kerken, maar niet in protestantse. De heiligen herinneren aan mensen die goed geleefd hebben en een voorbeeld zijn voor christenen nu.
Het Mariabeeld, meestal Maria met de kleine Jezus op haar arm, staat soms in een aparte kapel of zijbeuk in een kerk. Er liggen bloemen bij en je kunt een kaarsje aansteken. Veel mensen gaan even bidden bij Maria en steken dan een kaarsje bij haar aan.

Paaskaars
In bijna alle kerken staat een grote kaars, de Paaskaars. Deze kaars is meestal mooi versierd met christelijke symbolen. Elk jaar wordt er in de kerken met Pasen een nieuwe Paaskaars aangestoken. Op de kaars staat het jaartal vermeld. In bijna elke kerkdienst wordt de Paaskaars aangestoken als symbool van het licht en de verrijzenis van Christus.
 

 

doopvontDoopvont
De doopvont staat vooraan of achteraan in een kerk. Als er een kindje of een volwassene gedoopt wordt, dan gebeurt dat met het gewijde water in de doopvont.

 

KruisKruis met corpus
Het kruis is het belangrijkste symbool van het christendom. Voor christenen betekent het kruis het lijden en sterven van Jezus. Maar vooral betekent het dat Jezus’ dood aan het kruis niet het einde was, maar een nieuw begin. Christenen vieren dit met Pasen, het belangrijkste feest van het christendom.
In katholieke kerken zie je meestal een kruis met daarop een beeld van Jezus. In protestantse kerken zie je een kruis zonder Jezus.
In katholieke kerken kun je kruiswegstaties zien. Dit zijn veertien afbeeldingen van het lijden en sterven van Jezus.

Preekstoel
Vooral in protestantse kerken zie je een preekstoel, soms ook nog in heel oude katholieke kerken. Vanaf die speciale preekstoel wordt (in protestantse kerken) de preek gehouden door de dominee. In een preek legt de dominee of priester uit wat er met het voorgelezen Bijbelverhaal bedoeld is.

Altaar
Vooraan in de kerk staat een tafel. Katholieken noemen dat het altaar, bij protestanten heet het de avondmaalstafel. Vanaf deze plaats bereidt de priester de eucharistie voor, of de dominee het avondmaal. Er wordt brood gebroken en gedeeld en wijn gedronken. Door dit te doen geven christenen gehoor aan wat Jezus heeft gezegd: ‘Doet dit tot mijn gedachtenis’.

 

godslamp.jpg (5524 bytes)Tabernakel
In de katholieke kerken kun je een tabernakel vinden. Het is een soort kastje, vaak mooi versierd. In het tabernakel wordt het gewijde brood (de hostie) bewaard.

 

Godslamp
Bij het tabernakel brandt meestal een godslamp. Dit licht is dag en nacht aan. Daardoor weten de mensen dat God er altijd voor ze is.

 

 

Reil orgel van de Abdij van BerneOrgel
Omdat er in een kerk veel gezongen wordt, is er ook een orgel. Dat is soms een heel groot mooi oud orgel.

 

wierookvatWierookvat
In katholieke kerken kun je een wierookvat zien. Dit is een schaal of beker met een deksel. Er zitten openingen in, zodat de wierook die erin zit kan opstijgen. Je kunt met het wierookvat zwaaien, daarvoor zitten er kettingen aan.
Wierook bestaat uit korreltjes van bepaalde planten. De korrels worden op een gloeiend kooltje in het wierookvat gelegd. Door de openingen van het wierookvat komt de geurende rook naar buiten.
Door met het wierookvat te zwaaien wordt de rook verspreid. Dit doet men bijvoorbeeld over het altaar of het evangelieboek. Dat is een teken van eerbied.

 

 

Meer weten:

 

 

© Missio Nederland 2013
Voor deze tekst is gebruik gemaakt van ‘Met hart en ziel’, een uitgave van Missio.