HEMELVAART

Hemelvaart is een christelijk feest dat precies veertig dagen na Pasen wordt gevierd. Het gaat over afscheid nemen en verder gaan.

Veertig
Het getal veertig is erg belangrijk in de Bijbel. Denk maar aan Mozes en de IsraŽlieten die veertig jaar door de woestijn moesten gaan, voordat ze het beloofde land bereikten. Ook in de verhalen over Jezus is veertig een belangrijk getal. Zo blijft Jezus bijvoorbeeld veertig dagen in de woestijn, voordat hij gaat rondtrekken en zijn boodschap gaat vertellen aan de mensen.

Pasen
Pasen is het belangrijkste feest van de christenen. Dan vieren we dat Jezus is opgestaan uit de dood. Hij is verrezen. Hij is niet dood, maar leeft.
Veertig dagen voor Pasen begint de vasten of de veertigdagentijd. Die begint op Aswoensdag. En veertig dagen na Pasen vieren we dan het feest van Hemelvaart.

Verschijning
Na zijn opstanding verschijnt Jezus aan zijn leerlingen en zegt dat zijn taak op de wereld klaar is. De leerlingen hoeven niet bang of verdrietig te zijn. Zij moeten nu verder gaan met het vertellen van Gods boodschap aan de mensen. Als Jezus dat gezegd heeft, stijgt Hij op naar de hemel.

Lang weekend
Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag. Omdat veel mensen de vrijdag erna een dagje vrij nemen, hebben ze een lang weekend. Omdat Hemelvaart vaak midden in mei valt, gaan veel mensen erop uit naar buiten de natuur in. In sommige plaatsen wordt op Hemelvaart dauwtrappen georganiseerd. Heel vroeg (soms is het nog een beetje donker) ga je dan met een groep wandelen. En daarna lekker ontbijten met zijn allen.

Meer weten:

 

 

© Missio Nederland, 2016