PASEN

Pasen is het belangrijkste feest in het christendom. Christenen vieren dan dat Jezus is opgestaan uit de dood. Aan het paasfeest gaat een lange tijd vooraf waarin christenen zich voorbereiden op dit belangrijke feest. Die tijd duurt 40 dagen en wordt daarom wel de veertigdagentijd genoemd. Vroeger heette het de Vasten.
De Veertigdagentijd begint met Aswoensdag.

Veertigdagentijd
De veertigdagentijd is een tijd waarin christenen nadenken en zich bezinnen over hun leven. Heeft God wel voldoende plaats in mijn leven? Ben ik wel goed bezig? Of laat ik me te veel afleiden om het goede te doen?
Toen Jezus na ging denken over zijn leven, ging hij veertig dagen vasten in de woestijn. Hij at en dronk bijna niet.
Vasten betekent dat je minder eet en drinkt dan anders. Maar in onze tijd kun je ook andere dingen minder doen om te vasten. Bijvoorbeeld: minder televisie kijken, minder computerspelletjes doen of minder snoepen. Al die dingen zijn bedoeld om je te helpen bij het nadenken, want zo word je niet afgeleid. Je kunt zo ook aandacht hebben voor andere mensen. Bijvoorbeeld arme mensen die niet genoeg te eten hebben, laat staan dat ze snoep hebben.

AskruisjeAswoensdag
Aswoensdag is de woensdag na carnaval en het begin van de veertigdagentijd. Op Aswoensdag is er in de kerk een viering waarin de palmtakjes van het vorig jaar verbrand worden. Met de as van die takjes wordt door de priester een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers getekend.
Het askruisje is een symbool van de sterfelijkheid. Eigenlijk zegt dat kruisje: denk er aan dat we ooit zullen sterven.

Goede Week
Zegening van de palmtakken in BougainvilleDe week voor Pasen noemen de christenen de Goede Week. Die week begint met Palmzondag. Er wordt dan gevierd dat Jezus als een koning binnengehaald wordt in Jeruzalem. De mensen zijn zo blij dat hij gekomen is, dat ze aan de kant van de weg staan te zwaaien met palmtakken.
Om dat te vieren maken kinderen zelf een palmpasenstok. Ze versieren die met allerlei dingen, zoals een broodhaantje. Meestal brengen ze na de kerkviering de palmpasenstok naar oude of zieke mensen in een verzorgingshuis. 

Op Witte Donderdag gedenken de christenen het Laatste Avondmaal. Jezus eet voor de laatste keer met zijn leerlingen samen. Hij deelt brood en wijn met hen. Het is ook de avond dat Judas hem zal verraden.

En dan is het Goede Vrijdag. Een donkere dag, want dan herdenken de christenen dat Jezus is gestorven aan het kruis. In de kerk komen de mensen om drie uur ’s middags bij elkaar, want dat is het tijdstip waarop Jezus stierf. Ze bidden dan samen de kruisweg.
Dat is de weg die Jezus moest lopen van het huis van Pilatus, waar hij veroordeeld was, naar de berg Golgota buiten de stad, waar hij gekruisigd werd. Jezus moest zelf zijn kruis dragen. Toen later de christenen naar Jeruzalem kwamen om te zien waar Jezus geleefd had, gingen zij ook de kruisweg van Jezus lopen. Op de verschillende plekken onderweg bleven ze even staan om de verhalen te vertellen die erbij hoorden. Die plekken werden ‘staties’ genoemd, dat betekent ‘stilstaan’.
In de kerk zijn de veertien staties van de kruisweg afgebeeld, soms geschilderd, soms gebeeldhouwd. Bij elk van deze staties wordt op Goede Vrijdag het verhaal verteld dat erbij hoort, het lijdensverhaal.
Hier zie je enkele van de staties afgebeeld. Ze zijn gemaakt door verschillende kunstenaars uit verschillende landen. [link naar de virtuele kruisweg]

Stille zaterdag
Op deze dag is het stil, zo stil als het graf. Jezus is dood en begraven.

PaaskaarsPasen
Pasen is het feest van nieuw leven. Christenen vieren de overwinning van het leven op de dood. Jezus is opgestaan. Hij was dood, maar Hij leeft! Het is een overwinning van het licht op de duisternis. In de kerk is het donker als de nieuwe paaskaars plechtig wordt binnen gedragen. Het licht wordt doorgegeven aan de mensen in de kerk. Iedereen heeft een kaarsje, dat aangestoken wordt aan het licht van de paaskaars.Jongeren in Taizé
Soms wordt er iemand gedoopt in de viering in de kerk. Als je gedoopt wordt begin je eigenlijk een nieuw leven in de voetsporen van Jezus. In de paasnacht zeggen alle mensen die al gedoopt zijn, hardop ‘ja’ omdat ze het fijn vinden dat ze ooit gedoopt zijn en een nieuw leven zijn begonnen als volgeling van Jezus.Meer weten:

© Missio Nederland 2013