PINKSTEREN

Pinksteren betekent voor veel mensen een lekker lang weekend. Vaak is er van alles te doen: schuttersfeesten, kermis, Pinkpop. Voor christenen is Pinksteren een belangrijk feest. Wat vieren zij dan?

50 dagen na Pasen
Het woord Pinksteren komt van het Griekse woord pentakosta. Dat betekent vijftigste. Pinksteren wordt gevierd op de 50e dag na Pasen. En dat heeft weer te maken met het joodse oogstfeest Sjawoe’ot, het Wekenfeest dat zeven weken na Pesach (het joodse paasfeest) gevierd wordt. De christenen hebben Pinksteren daarvan afgeleid: zeven keer zeven dagen + een.

Begin van de kerk
Met Pinksteren vieren christenen het begin van de kerk. De leerlingen van Jezus waren na zijn dood en verrijzenis en na zijn hemelvaart, alleen achtergebleven. Zij waren bang en wisten niet goed wat ze nu verder moesten doen.
Toen gebeurde er iets bijzonders: de Heilige Geest daalde over hen neer. Ze worden ‘begeesterd’ en krijgen weer moed. Ze weten nu wat ze moeten doen: het verhaal van Jezus verder gaan vertellen aan de mensen. Dat hebben de leerlingen van Jezus gedaan en steeds meer mensen sloten zich bij hen aan. Zo is langzaam de kerk ontstaan.Duif bij Pinksteren

Duif
De Heilige Geest kun je niet zien. Het is een kracht die je krijgt, een gevoel dat God bij je is. Vaak wordt de Heilige Geest voorgesteld als een duif. Een teken van vrede, hoop en toekomst. Een gelukkige toekomst voor iedereen. De duif is de boodschapper van nieuw leven. Pasen en Pinksteren horen bij elkaar.

Meer weten:

 

© Missio Nederland, 2016