Wat zijn heiligen


Heiligen zijn mensen die op een bijzondere manier het voorbeeld van Jezus hebben gevolgd. Zij hebben veel goede dingen gedaan, bijvoorbeeld voor de armen gezorgd. De heiligen van PaduaKatholieke christenen vereren de heiligen. Hun leven kan een voorbeeld zijn voor ons leven. Er zijn hele bekende heiligen die iedereen wel kent, zoals Franciscus, Sint Maarten en Sint Nicolaas.
Over elke heilige is wel een mooi verhaal te vertellen. Ze hebben vaak wonderen gedaan, heel bijzondere dingen. Zo wordt wel verteld dat Franciscus met de dieren kon praten.
Elke heilige heeft ook een eigen feestdag of gedenkdag. Meestal is dat de dag waarop hij of zij gestorven is. Het lijkt een beetje raar om dat een feestdag te noemen. Maar katholieken zien de sterfdag van iemand ook als de dag dat je als het ware opnieuw geboren wordt, maar dan in de hemel.
Er zijn wel duizenden heiligen in de katholieke kerk, kijk maar eens op www.heiligen.net Heiligverklaring
Misschien heb je wel eens gehoord dat iemand ‘heilig verklaard’ is. Dat is iets heel officieels. De paus kan iemand heilig verklaren. Dat doet hij nadat helemaal onderzocht is wie die persoon was, wat hij of zij allemaal voor goede dingen gedaan heeft. Dat onderzoek heet een heiligverklaringsproces. Want dat kan wel heel lang duren, wel jaren.
Allerlei mensen kunnen heilig worden, mannen en vrouwen, jonge mensen en oude mensen, arm en rijk, een prins, een koning, een boer, een moeder, getrouwde en niet-getrouwde mensen, paters en nonnen.

Bedevaartplaatsen
Heiligen worden overal vereerd, maar vooral in bepaalde plaatsen die in hun leven belangrijk waren, bijvoorbeeld de plaats waar ze geboren of gestorven zijn of waar ze veel goede dingen hebben gedaan. Mensen gaan graag naar die plaatsen toe, soms is het net alsof je er nog steeds iets voelt van de heilige die er geleefd heeft. Zulke plaatsen worden ook wel bedevaartplaatsen genoemd.
 

 

Maria
Een bijzondere plaats bij de heiligen is voor Maria, de moeder van Jezus. Zij staat eigenlijk bovenaan en is de belangrijkste heilige.


Meer weten:

 

 

 

 


 

© Missio Nederland 2013