DE BIJBEL

De Bijbel is het heilig boek van de christenen. Het is de bron voor hun geloof. Eigenlijk is de Bijbel niet één boek, maar een hele bibliotheek. De Bijbel bestaat uit 72 verschillende boeken. Die zijn niet allemaal tegelijk geschreven. De Bijbel is door verschillende mensen geschreven en is ontstaan over een periode van honderden jaren. De Bijbel staat vol met verhalen over God en de mensen.

Twee delen
De Bijbel bestaat uit twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament wordt ook wel Tenach genoemd, het is namelijk de joodse Bijbel. Dit gedeelte van de Bijbel hebben joden en christenen dus gemeenschappelijk. Het Nieuwe Testament gaat over Jezus van Nazareth en over de eerste christelijke gemeenschappen. Samen vormen de twee delen de christelijke Bijbel.
 

Nieuwe Bijbel VertalingHet Oude Testament
In het eerste deel van de Bijbel vinden we verhalen over God en het joodse volk. Het begint natuurlijk met de schepping van de wereld. Daarna wordt er verteld over Abraham met wie het voor de joden allemaal begonnen is. Hij werd stamvader van een groot volk, dat hem door God beloofd was.
Je kunt in het Oude Testament verhalen vinden over Mozes, die het joodse volk door de woestijn zal leiden naar het beloofde land. Je kunt er lezen over grote profeten, zoals Samuel, en over koningen zoals Saul, David en Salomo.
Er staan ook liederen en gedichten in, zoals de psalmen en spreuken.De Nieuwe Bijbel Vertaling

 

Het Nieuwe Testament
In het tweede deel van de Bijbel staan de verhalen over Jezus. In de vier evangelies (evangelie betekent: Goede Boodschap) wordt verteld over zijn leven, hoe hij wonderen deed en mensen genas. Ook wordt verteld over zijn dood aan het kruis en zijn opstanding.
In het boek Handelingen kun je lezen over de eerste christenen. En er staan ook brieven in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld van Paulus.


 

Oude BijbelMoeilijke taal
Het Oude Testament is oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven en het Nieuwe Testament in het Grieks. Natuurlijk is de Bijbel in het Nederlands vertaald. Maar dan is het nog erg moeilijk om de Bijbel te lezen. Dat komt omdat de verhalen al eeuwen geleden zijn ontstaan en opgeschreven in een ander land. De mensen leefden toen heel anders dan wij nu en dan ook nog eens in een ander land.
In de kerkvieringen wordt tijdens de preek uitgelegd wat er in de Bijbel staat, wat het allemaal betekent. Er zijn ook mensen die samen met anderen in de Bijbel lezen en er dan over praten met elkaar in Bijbelgroepen of cursussen.
En voor kinderen zijn er heel veel kinderbijbels geschreven. De verhalen uit de Bijbel zijn dan speciaal voor kinderen geschreven, zodat je ze zelf kunt lezen.

Geloof
De verhalen in de Bijbel zijn geloofsverhalen. De verhalen zijn geschreven door mensen die geloven in God. Zij geloven dat God samen met de mensen door het leven gaat. God sluit daarom ook een verbond met mensen en Mozes krijgt bijvoorbeeld de Tien Geboden, die zeggen hoe mensen met elkaar moeten leven en met God.
Je vindt in de Bijbel niet alleen maar verhalen over de goede dingen die mensen doen, ook zijn er verhalen over de foute dingen. Mensen zijn goed en fout tegelijk, ze zijn een mengsel van goed en fout. Daarom staan er in de Bijbel ook verhalen over oorlog. Die verhalen laten zien hoe het niet moet. Hoe God het niet bedoeld heeft met de wereld.
En natuurlijk staan er mooie verhalen in over hoe de wereld wel bedoeld is.

Meer weten:

© Missio Nederland 2013
.