WAT GEBEURT ER IN DE KERK?

In de kerk komen christenen bij elkaar om te bidden, te zingen, eucharistie of avondmaal te vieren en elkaar te ontmoeten.

Een dienst in de kerk
Er zijn veel verschillende vieringen mogelijk in een kerk. Meestal is er elke zondag een viering of dienst in de kerk. De voorganger, degene die de dienst leidt, is de priester, dominee, pastoraal werker of iemand uit de parochie of gemeente. Voor speciale gelegenheden zijn er natuurlijk speciale vieringen. Als er een kindje gedoopt wordt of als iemand begraven wordt, is de viering anders dan op een gewone zondag.


Zondag
Zondag is voor christenen de ‘dag van de Heer’ en dan gaan ze naar de kerk. De mensen zingen en bidden. Ook wordt er uit de bijbel gelezen. De voorganger geeft in de preek uitleg over de bijbel.
In de protestantse kerk is de bijbel, het Woord van God, erg belangrijk. De dominee preekt daarom ook lang, hij geeft veel uitleg. In de katholieke kerk duurt de preek meestal korter.
In elke viering staat Jezus centraal: zijn leven, dood en verrijzenis worden herdacht door de christenen.


Lector in BougainvilleEucharistieviering
Op zondag wordt in de katholieke kerk vaak een eucharistieviering gevierd. Die viering heeft een vaste volgorde. Als de mensen door de priester begroet zijn, spreken ze hun schuld uit. In een gebed vragen ze God om vergeving voor wat ze fout hebben gedaan.
Dan begint de ‘Dienst van het Woord’: er wordt gelezen uit de bijbel en de priester geeft uitleg in zijn preek. De mensen belijden hun geloof in God en ze bidden voor andere mensen in de wereld.
Daarna komt de ‘Dienst van de Tafel’. De priester spreekt een gebed uit over brood en wijn. Hij breekt het brood (de hostie) en deelt het uit aan de mensen. Dit herinnert aan het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen, voordat hij is gestorven.
De mensen bidden het Onze Vader.
Aan het slot van de viering worden de mensen gezegend door de priester en worden ze weggezonden om te leven naar het voorbeeld van Jezus.

 

Eerste communie
Als kinderen voor het eerst mee mogen doen aan de eucharistieviering is dat een groot feest bij de katholieken. Ze krijgen dan ook een stukje van het gewijde brood, de hostie. Dit feest wordt de Eerste Communie genoemd. Meestal zijn de kinderen dan 8 of 9 jaar.
 

Door de week
Behalve op zondag wordt het kerkgebouw ook op andere dagen gebruikt. Bijvoorbeeld door het koor om te repeteren, of voor een Bijbelgroep of een cursus door de dominee. Soms is er ook vergadering van het kerkbestuur of is er een avond voor de jongeren.


Koster

Er is ook iemand die voor het gebouw zorgt. Dat is de koster. Dat kan een man of een vrouw zijn. De koster zorgt ervoor dat het warm is in de kerk, dat de klok geluid wordt en de kaarsen aangestoken voor de vieringen. En door de week zorgt hij of zij ervoor dat de kerk open is voor groepen en dat er koffie en thee is.


Meer weten: 

 

 

 

© Missio Nederland 2013
Voor deze tekst is gebruik gemaakt van ‘Met hart en ziel’, een uitgave van Missio.