WAT GEBEURT ER IN DE SYNAGOGE?

In een synagoge komen joden samen om elkaar te ontmoeten, te bidden en om te leren.

Een dienst in de synagoge
De diensten worden geleid door een voorzanger, de chazzan. Hij leidt zingend de dienst en geeft les aan kinderen die bar mitswa (jongens) of bat mitswa (meisjes) doen.
De rabbijn is de geestelijke leider van de gemeente. Hij geeft uitleg van de Thora, houdt preken en doet naast de dienst ook veel werk voor de joodse gemeente.
Een dienst in de synagoge op sabbat duurt ongeveer twee uur.


 

Hebreeuws
Veel gebeden en teksten uit de Thora worden in het Hebreeuws gelezen. Niet iedereen in de synagoge kan Hebreeuws lezen en begrijpen. Daarom kun je de tekst ook volgen uit een boek met een Nederlandse vertaling. 

Thora
De teksten uit de Thora worden voorgelezen vanaf de biema, een soort platform in het midden van de synagoge. Het voorlezen uit de Thora is het belangrijkste gedeelte van de dienst. In één jaar tijd wordt de hele Thora voorgelezen. En als de Thora helemaal gelezen is, dan is er feest. Dit feest wordt ‘Simchat Thora’ genoemd (Vreugde der Wet). In de synagoge danst men met de Thorarollen.Sabbat
De joden gaan naar de synagoge op feestdagen en andere bijzondere dagen en op de sabbat. De sabbat begint vrijdagavond bij zonsondergang en eindigt op zaterdag als de zon ondergaat. De sabbat is een dag om te denken aan de Schepper, de schepping en de bevrijding uit Egypte. Op de sabbat wordt niet gewerkt. 

Bidden
Talliet en TefilienTijdens het ochtendgebed op weekdagen doen jongens vanaf dertien jaar en volwassen mannen twee gebedsriemen om. Zo’n gebedsriem bestaat uit een klein zwart doosje van leer met riempjes eraan vast. In de doosjes zit een tekst uit de Thora. Er staat op geschreven: “Je moet de woorden van God als een teken op je hand binden en ze zullen een band tussen je ogen zijn”. Met de riempjes wordt één doosje om de linkerarm gewikkeld, het andere op het voorhoofd. Zo zul je met je hoofd, je hart en met heel je doen en laten steeds aan God denken. Veel joden dragen bij het bidden ook een gebedskleed om de schouders en een keppel op het hoofd uit eerbied voor God. De meeste mensen bidden staande met het gezicht naar Jeruzalem, de heilige stad.

Meer weten:


© Missio Nederland 2013
Voor deze tekst is gebruik gemaakt van ‘Met hart en ziel’, een uitgave van Missio.