Het begin: Abraham
Met Abraham is het Jodendom begonnen. Hij leefde heel lang geleden, ongeveer 2000 jaar voor Christus in een gebied dat nu Irak heet. Toen heette het Mesopotamië.
God gaf Abraham de opdracht om samen met zijn vrouw Sara zijn geboorteland te verlaten en naar een vreemd land te gaan. God beloofde aan Abraham dat hij vader zou worden van een groot volk dat een eigen land zou krijgen. Daarom sloot God een verbond met Abraham. Een verbond is een contract tussen twee partijen. God en Abraham offert zijn zoon IsaacAbraham (en al zijn nakomelingen) horen bij elkaar.
Abraham kreeg een zoon, Isaac. Die kreeg zelf ook weer een zoon, Jacob. Deze drie, Abraham, Isaac en Jacob worden samen de aartsvaders genoemd. Hun vrouwen noemen we de aartsmoeders: Sara, Rachel en Rebecca.

Mozes
De geloofsgeschiedenis van de joden gaat na de drie aartsvaders en aartsmoeders verder. Eén van de zonen van Jacob komt in Egypte terecht. Dat is Jozef. Daar wordt hij zelfs onderkoning van de farao. Maar als er een nieuwe farao komt worden de joden tot slaaf gemaakt.
In de tijd dat de joden slaven waren in Egypte wordt Mozes geboren. Als hij groot is krijgt Mozes van God de opdracht om het joodse volk uit de slavernij te leiden naar het door God beloofde land. Deze reis duurt veertig jaar en gaat door de woestijn. Deze reis wordt de ‘Uittocht’ genoemd (Exodus). In de woestijn krijgt Mozes van God de Tien Geboden.

Koningen
Het beloofde land werd verdeeld over twaalf stammen en hun leiders waren rechters. Later kwamen er koningen, de eerste was Saul. Zijn opvolgers koning David en koning Salomo zorgden goed voor het volk. De tempel vam Salomo

Salomo bouwde in het jaar 1000 voor Christus de beroemde tempel in Jeruzalem. De tempel werd door de vijanden verwoest in 164 v. Chr. Er werd een nieuwe gebouwd. Die werd echter ook verwoest, door de Romeinen in het jaar 70 na Chr. Sinds die tijd is er geen tempel meer in Jeruzalem. Er zijn nog wel resten van die tempel te vinden. Het meest bekende wat nog over is van die tempel is de Klaagmuur.

Oorlogen
Het ging niet altijd zo goed met de joden als in de tijd van de koningen. Het land werd vaak bezet door vijandige volken, bijvoorbeeld de Filistijnen, de Babyloniërs en de Romeinen. Heel lang geleden, toen de Babyloniërs het land bezet hadden, werden de joden als slaven meegevoerd en raakten zo over de hele wereld verspreid.
Maar nog niet zo lang geleden, in de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) zijn zes miljoen joden vermoord door de nazi’s. De meesten kwamen om in concentratiekampen.
In 1948 werd de staat Israël gesticht.

 

De leer van het Jodendom

a. De Thora
De Thora is voor de joden het heiligste boek. Het is een rol met de vijf boeken van Mozes. Hierin staan de woorden van God opgeschreven en de geschiedenis van het joodse volk. De woorden uit de Thora wijzen de mensen de weg hoe ze moeten leven. Er staan regels in hoe je aan God kunt denken en hoe je moet omgaan met elkaar. Vaak wordt Thora vertaald met ‘wet’.

b. De Tien Geboden
De Tien Geboden staan ook in de Thora en zijn de belangrijkste leefregels. Tijdens de tocht door de woestijn die veertig jaar duurde, kreeg Mozes van God de Tien Geboden. Het eerste gebod is dat er maar één God is en dat je God moet liefhebben want hij heeft het joodse volk uit de slavernij van Egypte geleid. Ook staat er bijvoorbeeld in dat je je vader en moeder moet eren en dat je niet mag doden.

c. Wie is er jood?
Iedereen die een joodse moeder heeft, is automatisch een kind van het joodse volk en blijft dit. Maar niet iedereen die jood is, is gelovig. Het geloof is niet het enige dat het joodse volk met elkaar verbindt. Soms voelt men zich meer verbonden met de staat Israël, of voelt men zich verbonden met andere joden vanwege de vervolgingen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Verschillende stromingen
Niet iedereen in het Jodendom gelooft op dezelfde manier. Er zijn twee grote stromingen: orthodoxe joden en liberale joden.
De orthodoxe joden volgen de regels van de joodse wetten vaak letterlijk. In de synagoge zitten de mannen en vrouwen apart van elkaar. Een aantal orthodoxe mannen draagt pijpenkrullen en een baard. Dat heeft te maken met hun uitleg van bepaalde wetten voor het knippen van haar. Ook houden orthodoxe joden streng aan de regels over de sabbat, de rustdag.
Liberale joden vinden dat er regels in de Thora zijn die je naar deze tijd moet vertalen. In de synagoge zitten mannen en vrouwen door elkaar. Ook kunnen vrouwen rabbijn (voorganger) worden. Bij de liberale joden mogen ook de meisjes uit de Thora lezen, niet alleen de jongens zoals bij de orthodoxe joden.

Heilig boek: Tenach
De Hebreeuwse Bijbel is het heilige boek van de joden. Het bestaat uit drie delen: de Thora, de profeten en de geschriften. Als je de eerste letters van deze woorden in het Hebreeuws achter elkaar zet, krijg je het woord Tenach.
In het eerste deel, de Thora, kun je lezen over het begin van de wereld: hoe God hemel en aarde maakte en de mens schiep. Ook kun je hierin de verhalen lezen over het begin van het joodse volk, de verhalen over Abraham en Sara, Isaac en Rachel, Jacob en Rebecca, Jozef, Mozes.
In het tweede deel, de Profeten, kun je onder andere de verhalen lezen over de koningen Saul, David en Salomo.
Het derde deel, de Geschriften, bestaat uit veel verschillende verhalen en boeken. Je kunt er bijvoorbeeld het verhaal van Ester lezen dat herdacht wordt met het Poerimfeest. Of het verhaal van Ruth, dat voorgelezen wordt op het Loofhuttenfeest. Maar je vindt er ook liederen en gedichten, zoals de Psalmen.

De christenen hebben in hun heilig boek, de bijbel, ook de Hebreeuwse bijbel opgenomen. Zij noemen dat dan het Oude Testament. Want de christenen hebben in hun bijbel daarnaast een Nieuw Testament waarin de verhalen over Jezus verteld worden.

Oude verhalen
De verhalen uit de Hebreeuwse bijbel zijn heel erg oud. Maar ze zijn niet ouderwets. De joden lezen ze natuurlijk nu ook nog. Maar ook mensen die niet bij het Jodendom horen of niet gelovig zijn, kennen deze verhalen. Ze zijn zo bekend dat er films van worden gemaakt en musicals. De musical ‘Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat’ gaat over het verhaal van Jozef die onderkoning van Egypte wordt. En de animatiefilm ‘Prince of Egypt’ vertelt het verhaal van Mozes.

Meer weten:

© Missio Nederland 2013
Voor deze tekst is deels gebruik gemaakt van ‘Met hart en ziel’, een uitgave van Missio.